SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Do corrective shoes improve the development of the medial longitudinal arch in children with flexible flat feet?

JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SCIENCE , cilt.21, sa.5, ss.662-666, 2016 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier
Plum Print visual indicator of research metrics
PlumX Metrics
 • Citations
  • Citation Indexes: 17
  • Policy Citations: 3
 • Usage
  • Abstract Views: 252
  • Link-outs: 97
 • Captures
  • Exports-Saves: 39
  • Readers: 103
 • Social Media
  • Tweets: 2
see details

Intra-articular variations of the long head of the biceps tendon

KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY , cilt.19, sa.9, ss.1576-1581, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier
Plum Print visual indicator of research metrics
PlumX Metrics
 • Citations
  • Citation Indexes: 20
 • Usage
  • Abstract Views: 229
  • Link-outs: 16
  • Full Text Views: 5
 • Captures
  • Exports-Saves: 11
  • Readers: 41
see details

Results of triple arthrodesis: effect of primary etiology

JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SCIENCE , cilt.13, sa.4, ss.341-347, 2008 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier
Plum Print visual indicator of research metrics
PlumX Metrics
 • Citations
  • Citation Indexes: 8
 • Usage
  • Abstract Views: 226
  • Link-outs: 11
 • Captures
  • Exports-Saves: 22
  • Readers: 27
see details

Screening for developmental dysplasia of the hip: Results of a 7-year follow-up study

PEDIATRICS INTERNATIONAL , cilt.46, sa.2, ss.162-166, 2004 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier
Plum Print visual indicator of research metrics
PlumX Metrics
 • Citations
  • Citation Indexes: 28
 • Usage
  • Abstract Views: 200
  • Full Text Views: 135
  • Link-outs: 5
 • Captures
  • Exports-Saves: 12
  • Readers: 25
see details

Bilobed flaps for nonhealing ulcer treatment

FOOT & ANKLE INTERNATIONAL , cilt.24, sa.9, ss.685-689, 2003 (SCI-Expanded) Sürdürülebilir Kalkınma identifier identifier identifier
Plum Print visual indicator of research metrics
PlumX Metrics
 • Citations
  • Citation Indexes: 9
 • Usage
  • Abstract Views: 3
  • Link-outs: 2
 • Captures
  • Exports-Saves: 2
  • Readers: 39
see details

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DONUK OMUZ HASTALIĞINDA MEVSIMSEL DAĞILIM

Kemik Eklem 2022, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Eylül - 01 Ekim 2022, ss.48

ÖN ÇAPRAZ BAĞ PRIMER TAMIRINININ KLINIK VE FONKSIYONEL SONUÇLARI

Uluslararası Katılımlı Kemik Eklem Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Eylül - 01 Ekim 2022, ss.35-37

Artrı̇tı̇k Olmayan Kalça Skoru'nun Türkçe Geçerlı̇k, Güvenı̇rlı̇k ve Kültürel Adaptasyon Çalışması

10. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Ağustos 2022, ss.84-85

Rotator Cuff Full-Thickness Tears

33rd Internation Pak Orthocon, Lahore, Pakistan, 14 - 17 Kasım 2019

Meniscus Root Tears

33rd International Pak Orthocon, Lahore, Pakistan, 14 - 17 Kasım 2019

Ankle Arthroscopy

33rd International Pak Orthocon, 14 - 17 Kasım 2019

PULLOUT PERFORMANCE OF LONG HEAD OF BICEPS TENODESIS FIXATION WITH INTERFERENCE SCREW

25th Congress of the European Society of Biomechanics (ESB 2019), Vienna, Avusturya, 7 - 10 Temmuz 2019

Shoulder Instability SLAP

Shoulder Club International Cadaver and Simulation Course, 16 - 17 Şubat 2019

Meniscus Repair

V. Advanced Knee Arthroscopy Course, Karachi, Oakistan, 3 - 04 Kasım 2018

Buford kompleksinin labral patolojilere etkisi

10. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 2018, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Mart 2018

İliak kanattan otojen greft ile akromion rekonstruksiyonu

10. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 2018, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Mart 2018

Futbolun Ayak Tabanı Basınç Dağılımına Etkisi

Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017 Sürdürülebilir Kalkınma

Omuz Biyomekaniği

27. Ulusal Ortopedi ve Travmtoloji Kongresi Uluslarasarı Katılımlı, 24 - 28 Ekim 2017

SLAP ve Biseps Uzun Başı Sorunları

27. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi ”Uluslararası Katılımlı”, 24 - 28 Ekim 2017

Parsiyel eklem yüzü ve bursal yüz rotator manşet yırtıklarında ağrı şiddeti

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016

Isolated overlooked traumatic symptomatic scapular spine fractures

Osteosynthese International 2016 — Gerhard Küntscher Society Annual Meeting, Almanya, 22 - 24 Eylül 2016, cilt.47, ss.16-17

Artroskopik rotator manşet tamirinde birinci yıl sonuçları

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim - 01 Kasım 2015

Glenoid Kemik defektli İnstabilteler

25. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015

glenohumeral instabilite ve SLAP lezyonu ilişkisi

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2015, Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015

The Effect Of Scapular Dyskınesıs On Dıagnostıc Accuracy Of Rotator Cuff Dısease Tests

25th Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow, 17 Eylül 2014

Researchıng The Effect of Football In Dıstrıbutıon of Sole Pressure In Female Football Players

The 8th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy - FromTheory to Practice, Iasi, Romanya, 09 Kasım 2013

Ters Omuz Protezi Olgu Sunumu

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi VI. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.377

Center of pressure displacement during postural changes in spinal cord injured patients

2nd World Congress of ISPRM, Praha, Çek Cumhuriyeti, 18 - 22 Mayıs 2003, ss.141

Kitap & Kitap Bölümleri

Hasta Beklentisi

Halluks Valgus, Ulunay Kanatlı, Editör, US Akademi, Ankara, ss.35-40, 2022

Halluks Valgus Rehabilitasyonu

Halluks Valgus, Ulunay Kanatlı, Editör, US Akademi, Ankara, ss.80-85, 2022

Distal Metatarsal Osteotomiler

Halluks Valgus, Ulunay Kanatlı, Editör, US AKADEMİ, Ankara, ss.35-47, 2022

Ayak Anatomisi

Halluks Valgus, Ulunay Kanatlı, Editör, US AKADEMİ, ss.1-8, 2022

ARTROSKOPİK REVİZYON ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYONU

DİZ ARTROSKOPİSİ, PROF. DR.ULUNAY KANATLI, Editör, US AKADEMİ, İzmir, ss.237-246, 2021

Diz Eklemi Anatomisi

Diz Artroskopisi, Dr. Ulunay Kanatlı, Editör, US Akademi, İzmir, ss.5-14, 2021

Medial Patellofemoral Ligament Rekonstrüksiyonu

Diz Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editör, US AKADEMİ, ss.141-158, 2021

Menisküs Kök Yırtıkları ve Rampa Lezyonlarına Yaklaşım

Diz Artroskopisi, Kanatlı Ulunay, Editör, US Akademi, İzmir, ss.99-115, 2021

Dizin Artroskopik Anatomisi

Diz Artroskopisi, Kanatlı Ulunay, Editör, US Akademi, İzmir, ss.47-61, 2021

Biseps uzun başı sorunları

Omuz Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editör, US akademi, Ankara, ss.451-461, 2020

Anterior subakromial sıkışma

Omuz Artroskopisi, Ulunay KAnatlı, Editör, US Akademi, Ankara, ss.225-235, 2020

Kemik Defektli İnstabilitede Değerlendirme ve Anatomik Olmayan Yaklaşım

Omuz Artroskopisi, Kanatlı Ulunay, Editör, US Akademi, İzmir, ss.413-430, 2020

Rotator Manşet Dejenerasyonu ve Tamir Sonrası İyileşme Biyolojisi

Omuz Artroskopisi, Kanatlı Ulunay, Editör, US Akademi, İzmir, ss.507-510, 2020

Kemik defektli instabilitede primer anatomik tamir

Omuz Artroskopisi, Kanatlı U, Özer M, Editör, US Akademi, ss.399-406, 2019

Rotator manşet tam kat yırtıkları

Omuz Artroskopisi, Kanatlı U, Özer M, Editör, US Akademi, ss.265-276, 2019

Masif onarılamaz rotator manşet yırtıkları

Omuz Artroskopisi, Kanatlı U, Özer M, Editör, US Akademi, ss.277-288, 2019

Omuz artroskopisi komplikasyonları

Omuz Artroskopisi, Kanatlı U, Özer M, Editör, US Akademi, ss.479-488, 2019

Anterior subakromiyal sıkışma

Omuz Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Mustafa Özer, Editör, US Akademi, Ankara, ss.221-230, 2019

Sternoklaviküler eklem sorunları

Omuz Artroskopisi, Kanatlı U, Özer M, Editör, US Akademi, ss.345-356, 2019

Akromioklaviküler eklem sorunları

Omuz Artroskopisi, Kanatlı U, Özer M, Editör, US Akademi, ss.329-344, 2019

Peroneal Tendon Sorunları ve Tendoskopisi

Ayak Bileği Artroskopisi, Kanatlı Ulunay, Özer Mustafa, Editör, US Akademi, ss.157-164, 2019

Biseps uzun başı sorunarı

Omuz Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Mustafa Özer, Editör, US Akademi, Ankara, ss.445-452, 2019

Spor ile ilişkili omuz yaralanmaları

Omuz Artroskopisi, Kanatlı U, Özer M, Editör, US Akademi, ss.503-506, 2019

Omuz rezeksiyon artroplastileri

Omuz Artroplastisi, Kanatlı U., Özer M., Editör, US Akademi, İzmir, ss.237-244, 2018

Omuz Artritinde Artroskopik Tedavi

Omuz Artroplastisi, Ulunay Kanatlı, Editör, Us Akademi, İzmir, ss.137-142, 2018

Omuz Yumuşak Doku İnterpozisyonel Artroplastisi

Omuz Artroplastisi, Ulunay Kanatlı, Editör, US Akademi, İzmir, ss.131-136, 2018

Rotator manşet yırtığı ve instabilite

A’dan Z’ye omuz instabilitesi., Atalar AC, Güneş T, Editör, KARE yayıncılık, ss.79-84, 2018

Revizyon omuz artroplastisi

Omuz Artroplastisi, Ulunay Kanatlı, Editör, Us Akademi, İzmir, ss.211-220, 2018

Omuz avasküler nekrozunda artroplasti

Omuz Artroplastisi, Ulunay Kanatlı, Editör, Us Akademi, İzmir, ss.159-166, 2018

Ters total omuz artroplastisi sonrası instabilite nedenleri ve tedavisi

Omuz Artroplastisi, Kanatlı U., Özer M., Editör, US Akademi, İzmir, ss.193-201, 2018

Ters Total Omuz Artroplastisi Sonrası İnstabilite Nedenleri ve Tedavisi

Omuz Artroplastisi, Kanatlı Ulunay, Editör, US Akademi, ss.193-202, 2018

Omuz Rezeksiyon Artroplastileri

Omuz Artroplastisi, Kanatlı Ulunay, Editör, US Akademi, ss.237-244, 2018

OMUZ ARTRİTİ TANISI VE CERRAHİ DIŞI TEDAVİSİ

OMUZ ARTROPLASTİSİ, ULUNAY KANATLI, Editör, US AKADEMİ, İzmir, ss.143-148, 2018

HUMERAL YÜZEY ARTROPLASTİSİ

OMUZ ARTROPLASTİSİ, KANATLI ULUNAY, Editör, US AKADEMİ, İzmir, ss.125-130, 2018

Revision Shoulder Arthroplasty

The Shoulder, Huri Gazi, Paschos Nikolaos K., Editör, Springer, ss.361-372, 2017

Kalça Artroskopisi

Eklem Hastalıkları ve Cerrahisine Güncel Yaklaşımlar, O. Şahap Atik, Editör, Bilmedya, ss.113-128, 2017

Revision Shoulder Arthroplasty

The Shoulder, Gazi Huri, Nikolaos K. Paschos, Editör, Springer, Cham, ss.361-372, 2017

Posterior ayak bileği sıkışma sendromu

Ayak Bileği Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editör, US Akademi, ss.127-140, 2017

Sternoklaviküler eklem sorunları

Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editör, US AKADEMİ, ss.429-444, 2017

Ayak Bileği Sorunlarında Klinik Değerlendirme

Ayak Bileği Artroskopisi, Dr. Ulunay Kanatlı, Editör, US Akademi İzmir, İzmir, ss.55-60, 2017

AYAK BİLEĞİ LATERAL BAĞ YARALANMALARI

AYAK BİLEĞİ ARTROSKOPİSİ, ULUNAY KANATLI, Editör, US AKADEMİ, Ankara, ss.195-208, 2017

Rotator manşet tam kat yırtıkları

Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editör, US Akademi, ss.331-346, 2017

Omuz artroskopisi komplikasyonları

Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editör, US Akademi, ss.571-584, 2017

Sinüs tarsi sendromu

Ayak Bileği Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editör, US Akademi, ss.173-176, 2017

Masif onarılamaz rotator manşet yırtıkları

Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editör, US Akademi, ss.347-360, 2017

AYAK BİLEĞİ ARTROSKOPİSİ KOMPLİKASYONLARI

AYAK BİLEĞİ ARTROSKOPİSİ, ULUNAY KANATLI, MUSTAFA ÖZER, Editör, US AKADEMİ, Ankara, ss.233-236, 2017

Omuz Anatomisi

Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi, Kanatlı Ulunay, Editör, US Akademi, ss.9-27, 2017

Fleksör hallusis longus tendon sorunları ve tendoskopisi

Ayak Bileği Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editör, US Akademi, ss.153-157, 2017

Omuz Artroskopisi Pozisyonları

Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editör, US Akademi, ss.225-229, 2017

subakromiyal sıkışma sendromu

Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi, ulunay kanatlı, Editör, US Akademi, Ankara, ss.291-305, 2017

Omuzda kemik defektli instabilite

Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editör, US Akademi, ss.429-444, 2017

Ayak bileği patoanatomisi

Ayak Bileği Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editör, US Akademi, ss.247-250, 2017

OMUZ ARTROSKOPİSİNDE DÜĞÜM TEKNİKLERİ

OMUZ HASTALIKLARI VE ARTROKSOPİSİ, ULUNAY KANATLI, Editör, US AKADEMİ, Ankara, ss.231-237, 2017

Ayak Bileği Artroskopisinde Portaller

Ayak Bileği Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editör, US Akademi, ss.99-104, 2017

28. Ayak Bileği Patoanatomisi

Ayak nBileği Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editör, US Akademi, İzmir, ss.247-249, 2017

Omuz sorunlarında klinik değerlendirme

Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi, Dr. Ulunay Kanatlı, Editör, US Akademi,izmir, İzmir, ss.63-83, 2017

Resection Arthroplasty

The Shoulder, Gazi Huri, Nikolaos K. Paschos, Editör, Springer, Cham, ss.351-359, 2017

Resection Arthroplasty

The Shoulder, Gazi Huri, Nicolaos K. Paschos, Editör, Springer, ss.351-359, 2017

Akromioklaviküler eklem sorunları

Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editör, US Akademi, ss.409-428, 2017

Dejeneratif Omuz Hastalığı

Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editör, US Akademi, ss.565-570, 2017

PERONEAL TENDON SORUNLARI VE TENDOSKOPİSİ

AYAK BİLEĞİ ARTROSKOPİSİ, ULUNAY KANATLI, Editör, US AKADEMİ, İzmir, ss.157-164, 2017

Tibialis Posterior Tendon Sorunları ve Tendoskopisi

Ayak Bileği Artroskopisi, Ulunay KANATLı, Editör, US AKADEMİ, Ankara, ss.165-172, 2017

Sindesmoz Sıkışması

Ayak Bileği Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editör, US Akademi, ss.141-146, 2017

Subakromiyal sıkışma sendromu

A DAN Z YE ROTATOR MANŞET, Mustafa Karahan, Umut Akgün, Editör, Kare Yayıncılık, İstanbul, ss.107-117, 2016

Masif Onarılamaz Rotator Manşet Yırtıkları

Omuz Artroskopisi, Kanatlı Ulunay, Editör, Azim Matbaacılık, Ankara, ss.293-302, 2015

Omuz Anatomisi

Omuz Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editör, Azim Matbaacılık, Ankara, ss.9-22, 2015

Omuz Sorunlarında Görüntüleme

Omuz Artroskopisi, Kanatlı Ulunay, Editör, Azim Matbaacılık, Ankara, ss.47-62, 2015

Rotator Manşet Tam Kat Yırtıkları

Omuz Artroskopisi, Kanatlu Ulunay, Editör, Azim Matbaacılık, Ankara, ss.271-283, 2015

Osteonekroz Zemininde Omuz Artroplstisi

Omuz ve Dirsek Artroplastileri, Mehmet Uğur Özbaydar, Editör, Kare Yayıncılık, İstanbul, ss.37-44, 2014

Metrikler

Yayın

293

Atıf (WoS)

661

H-İndeks (WoS)

15

Atıf (Scopus)

937

H-İndeks (Scopus)

17

Proje

1